Bizami.webs.com

Bicol-zambales-MindoroTayong mga Pilipino ay masayahin, at magiliw tumanggap ng panauhin sa ating tahanan. Ito ay dalawa lamang sa mga ugali nating mga pinoy na aking natandaan ng ako ay nasa elementarya pa. Ngunit marami pa tayong mga kaugalian na sadyang atin lamang. Marahil ang ilan sa mga mababanggit dito ay gasgas na rin ika nga 'pagkat nabasa na sa mga aklat at natalakay na sa klase. Ganun pa man, heto pa rin ang ilan sa mga kaugaliang pinoy.


Ano ano nga ba ang mga halimbawa ng mga kaugaliang Pilipino?


1. Pagmamano. 

Ang pagmamano (bless) ay naging tatak na ng ating kultura. Sa tuwing bumibisita ang mga bata sa tahanan kung saan may mga nakatatanda, lalo na ng mga lolo at lola, at nagmamano sila. Ito ay tanda ng paggalang sa ating mga nakatatanda.


2. Po at Opo. 

Tanda rin ng pagbibigay galang at respeto sa mga nkatatanda sa atin. Hindi lamang sa mga nakatatanda, kundi pati na rin ng mga trabahador sa kanilang mga employer.


3. Paglalabas ng mga iniingatang kasangkapan para sa mga bisita lalo na kapag may okasyon tulad ng fiesta, kaarawan, binyagan, etc.


4. Nakaugalian na rin nating mga Pilipino ang matulog sa hapon, o mag siesta.


5. Extended family, isa rin ito sa nakagawian na natin o nakaugalian na, ang tumira sa iisang bahay ang isang pamilya kasama ang iba pang mga kamag anak tulad ng tiyahin, tiyuhin at mga pinsan at kasama ang lolo at lola.


6. Pag aalaga sa ating mga nakatatanda. Bagamat andiyan na at nagsusulputan ang mga home care for the aged at mga assisted facilities, mas pinipili nating mga Pilipino na tayo mismo ang mag alaga sa ating mga mahal sa buhay na may edad na.