Bizami.webs.com

Bicol-zambales-Mindoro

ABOUT BIZAMI

Sa aking kaiisip kong anong maganda, maikli, at madaling tandaang ipapangalan ko sa website na 'to, napunta sa Bizami. (May mga iba rin akong naisip tulad ng malaya, at yaloo ngunit hindi na available ang web address na ito.)

BAKIT BIZAMI?
Ang Bizami ay ang tatlong probinsya na mahalaga sa akin. Minsan lang ako nakarating sa BICOL, ngunit mahal ko na rin ang lugar na ito sapagkat bayan 'to ng papa ko at dito sya lumaki. Andami nyang mga kwento sa amin ng kapatid ko tungkol sa pagkabata nya sa Bicol, sa kanilang pamumuhay at sa aking lolo at lola. Karamihan din nito ay mga adventure nya sa pagbibinata at mga kalokohan kasama ng mga kaibigan nya.

Pangalawa, ZAMBALES. Ito naman ang probinsya ng mama ko. Dito ako isinilang, at nagkaisip. Ngunit hindi man ako dito tuluyang nag hayskol at nag kolehiyo dahil sa pagputok ng Mount Pinatubo, ay marami akong alala sa probinsyang ito, lalong lalo na ang mabait kong lola at ang aming dating tirahan sa bukid.

Pangatlo, MINDORO. Dito kami lumikas sa tulong ng aking mabait na uncle matapos ang pagputok ng bulkan. Dito na ako nagpatuloy ng aking pag aaral sa elementarya, hanggang hayskol at kolehiyo. Dito na rin namin naranasan sa Oriental Mindoro ang magkaroon ng mababait na kapitbahay na halos magkakamag anak na ang turingan o malalapit na magkakaibigan. Dito ko na rin nakilala ang mababait at matuturing kong totoo kong mga kaibigan.

BIZAMI...........BIcol-ZAmbales-MIndoro